Může nám ledman povědět něco o nejzdravější dietě?

Může nám ledman povědět něco o nejzdravější dietě?

klikněte zde "Iceman" nebo "Ötzi" se odkazuje na jedince, jehož mumie byla nalezena před lety 10 v ústupcích ledovců Ötztalských Alp v pohoří v centrálních Alpách mezi Rakouskem a Itálií. Jeho dobře zachované tělo bylo uloženo v chladící komoře Archeologického muzea v Bolzanu v Itálii a je pravděpodobně nejdůkladněji vyšetřovaným jedincem z neolitu.

go site Může obsah tohoto člověka v žaludku odhalit něco o preferované stravě lidí, kteří přecházejí od lovce lovců do agrárního životního stylu a souvisejících přínosů pro zdraví?

získat odkaz Pro zodpovězení této otázky vyšetřovatelé zkoumali obsah žaludku této staré evropské ledovcové mumie, která podle nejnovějších forenzních studií zabila šíp těsně po tom, co si užívala poslední jídlo. Studie ukázala, že ledman měl ve své stravě pozoruhodně vysoký podíl tuku, doplněný čerstvým nebo sušeným divokým masem a starobylými zrny. Dřívější studie ukázala, že intestinální mikrobiální složení ledmana je více podobná mikrobiomům agrární společnosti (a primátů), což naznačuje převážně rostlinnou stravu s příležitostnou léčbou divoké zvěře.

zadejte stránku Máme nějaké důkazy o zdravotních přínosech této dávné stravy? Vyšetřovatelé byli překvapeni velkým množstvím živočišného tuku, který se nachází v žaludku člověka. Vyšetřovatelé se zeptali: "Nakládal na mastné maso, aby masloval kalorické potřeby roamingu v extrémním alpském prostředí, ve kterém žil a kde byl nalezen u 3,210m nad hladinou moře?" Na druhou stranu, příjem živočišného tuku tukový tuk má silnou korelaci se zvýšeným rizikem onemocnění koronární arterie. Bylo zjištěno, že počítačové tomografické vyšetření ledmana má velké kalcifikace hlavních krevních cév, které se skládají z pokročilého aterosklerotického onemocnění, což je překvapivé zjištění u jedince, který pravděpodobně dostal pravidelné energické cvičení, které se houpaly nahoru a dolů po horách ve svém dvorku. Byl v jeho 40, průměrná délka života lidí v jeho době, polovina naší současné délky života.

vidět Studie samozřejmě poskytuje pouze momentální obraz stravovacích návyků této doby a říká nám málo o průměrném příjmu různých druhů potravin a relativním podílu sacharidů, bílkovin a tuku. Vzhledem k přítomnosti zrn a sacharidů v žaludku a složení střevního mikrobiomu se však ledman rozhodně nedodržel přísné paleo stravy.

hydratační krém pro použití s ​​akutanem Přestože je zřejmé, že je spousta dalších faktorů, je překvapivé, že při porovnávání kardiovaskulárního zdraví a dlouhověkosti je naše často zhoubná severoamerická strava v kombinaci s naším sedavým životním stylem spojena s mnohem lepšími zdravotními výsledky než u našich neolitických předků. zdravotní výhody starých diet s vysokým obsahem masa a živočišných tuků.

comprare viagra generico 50 mg a Genova Maixner F et al. Posledním jídlem ledmana bylo tuk, divoké maso a obiloviny. Současná biologie 28: 2348-55, 2018